1 #!/usr/bin/env bash
 2 #
 3 # Sprawdza podzielnosc przez 3 liczb wprowadzonych
 4 # do tablicy
 5 #
 6 # Krzysztof 'zmijka' Zmijewski
 7 #
 8 
 9 clear
10 
11 let x=0
12 let y=0
13 let i=1
14 let j=1
15 
16 echo -n "Ile elementow ma miec tablica ? "
17 read n	#rozmiar tablicy
18 echo
19 
20 	while [ $i -le $n ];
21 	do
22 		echo -n "podaj element nr "
23 		echo -n $i
24 		echo -n " = "
25 		read e
26 
27 		let dane[$i]=$e
28 
29 		let a=`expr $e\%3`
30 
31 		if [ $a = 0 ]
32 		then
33 			let x=$x+1
34 
35 		elif [ $e -gt 0 ]
36 		then
37 			let y=$y+1
38 		fi
39 
40 			let i=$i+1
41 	done
42 
43 # wydruk wynikow
44 echo
45 echo
46 echo "Wprowadzony zostal ciag liczb:"
47 	while [ $j -le $n ]
48 	do
49 		echo -n ${dane[$j]}
50 		echo -n "  "
51 		let j=$j+1
52 	done
53 echo
54 
55 echo "Ilosc liczb podzielnych przez 3: "
56 echo -n $x
57 echo
58 
59 echo "Ilosc liczb nie podzielnych przez 3: "
60 echo -n $y
61 echo


syntax highlighted by Code2HTML, v. 0.9.1