1 # -*- coding: utf-8 -*-
 2 #
 3 # Przelicznik godzin na minuty
 4 #
 5 # Krzysztof 'zmijka' Zmijewski
 6 #
 7 
 8 godziny = 24
 9 minuty = 60
10 doba = minuty * godziny
11 
12 def htom(godz, min):  # funkcja przelicza godz na min
13   godz = (godz * minuty) + min
14   godz = doba - godz
15   return godz   # zwraca minuty
16 
17 print("Pierwsza godzina: ")   # pobranie pierwszej godziny
18 godz_a = input()
19 godz_a = int(godz_a)  # zamiana na int
20 
21 print("minut: ")
22 min_a = input()
23 min_a = int(min_a)   # zamiana na int
24 
25 
26 print("Druga godzina: ")  # pobranie drugiej godziny
27 godz_b = input()
28 godz_b = int(godz_b)  # zamiana na int
29 
30 print("minut: ")
31 min_b = input()
32 min_b = int(min_b)   # zamiana na int
33 
34 godz_a = htom(godz_a, min_a)  # wywolanie funkcji dla pierwszej godziny
35 godz_b = htom(godz_b, min_b)  # wywolanie funkcji dla drugiej godziny
36 
37 
38 print("wynik: %d"% (godz_a - godz_b))  # wypisanie wyniku


syntax highlighted by Code2HTML, v. 0.9.1