1. Zmiana strefy czasowej w Linuxie - Debian/Ubuntu


W konsoli jako użytkownik root wykonujemy poniższą komendę:

Ubuntu - sudo dpkg-reconfigure tzdata

Debian - dpkg-reconfigure tzdata


Zostaniemy zapytani o obszar geograficzny gdzie wybieramy "Europa",
następnie konfigurator zapyta nas o strefę czasową gdzie wybieramy "Warsaw"

Po zakończeniu konfiguracji można sprawdzić czy ustawienia uległy zmianie
podglądając plik poniższym poleceniem:

cat /etc/timezone

naszym oczom powinien pokazać się wpis "Europe/Warsaw"2. Zmiana nazwy pliku jednym poleceniem


Zmianę taką można wykonać poleceniem:

zmieńmy nazwę pliku "plik.txt" w katalogu /tmp na "plik2.txt"

 mv /tmp/{plik.txt,plik2.txt}